Menu
Guide
About Armenia
How to get a visa
Regions of Armenia
History of Armenia
Armenian Church
Haiots Ashkharh
Armenian resorts
Photos on Armenia
Cultural workers
Armenian cuisine
Maps
Tour operators
Itineraries
Yerevan
Useful linkes
Armenian alphabet
Sport
Beauty contest Miss Internet Armenia
Literary pages
Contacts
Guest book
Add to news
Haiots Ashkharh
Karabagh
Nakhichevan
Javakhk
Jugha (Julfa)
Nakhichevan Fellow Countrymen
International Club of Tbilisians
Search
TV/Radio
TV/Radio
Mass Media
Mass Media
Top
Šåéņčķć@Mail.ru

Rambler's Top100

Կազմակերպութիւններին ու անհատներին
Źąņåćīšč’: Haiots Ashkharh | Ķīāīńņü īņ: Admin | 30.08.2007, 23:16Մեծար•ոյ բարեկամներ,
առաջարկում ենք սոյն փաստաթուղթը քննարկել եւ ընդունել իբրեւ ազ•ային ուժերին միաւորող ծրա•իր: Ընդունելու դէպքում յորդորում ենք հանդէս •աք Մամիկոնէից Տարօնականների ուխտի Հան•անակին միաւորուելու պաշտօնական Յայտարարութեամբ:

2007 թ, օ•ոստոսի 11-ին Երեւանում տեղի ունեցաւ

ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒԽՏ կազմակերպութեան հիմնադիր ժողովը, որը
քննարկելուց յետոյ միաձայնութեամբ ընդունեց փաստաթղթերի սոյն փաթեթը եւ ՀԱՆԳԱՆԱԿԸ:

ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒԽՏ
(ՀԻՄՆԱԴՐՈՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆԸ)
Յելանելն մեր հանդէպ ամբոխին Բելայ` դիպել ջանասցուք տեղւոյն, ուր անցեալ կայցէ ի մէջ խռան քաջացն Բէլ: Զի կամ մեռցուք, եւ աղխ մեր ի ծառայութիւն Բելայ
կացցէ, կամ զաջողութիւն մատանց մերոց ի նա ցուցեալ` ցրուեսցի ամբոխն, եւ մեք
եղիցուք յաղթութիւն ստացեալք (Երբ մենք ելնենք Բէլի ամբոխի դէմ, աշխատենք խփել այնտեղ, որտեղ կան•նած կը լինի Բէլը քաջերի խուռն բազմութեան մէջ: Որպէսզի կամ մեռնենք, եւ մեր աղխը Բէլի ծառայութեան տակ ընկնի եւ կամ մեր մատների յաջողութիւնը նրա վրայ ցոյց տալով` ցրուի ամբոխը եւ մենք յաղթենք ):
Հայկ Նահապետ
Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն հայոց, •լ. ԺԱ

Քաջութեամբ մեռցուք ի վերայ աշխարհիս մեր եւ ի վերայ ազ•իս մեր եւ մի տեսցին աչք մեր, կոխան ոտից պղծալից լեալ, զսրբարանս մեր:
(Քաջութեամբ մեռնենք մեր աշխարհի եւ մեր ազ•ի համար եւ թող մեր աչքերը չտեսնեն
մեր սրբարանների ոտնակոխ լինելն ու պղծուելը): Ղուոնդ Երէց, Պատմութիւն, •լ.ԺԴ

ՈՒԽՏ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ

Ժամանակը չէ± ամէն հայ մարդ զինւորա•րուի
ՙՄամիկոնեանների ուխտ՚-ին՚…
Գարե•ին Նժդեհ

1.Մեր երկրին ու բնակչութեանը սպառնացող հո•եւոր, ընկերային ու տնտեսական աղէտի պատճառը մէկն է. Հայաստանի Հանրապետութեան ղեկավարութիւնն ազ•ի ընտրանու ձեռքը չէ: Ազ•ի ընտրանին մեր ժողովրդի յաւերժական առաջնորդների (Հայկ նահապետից մինչեւ Մամիկոնեաններ, ս.Վարդանից Գարե•ին Նժդեհ) •աղափարներն ընդունող, նրանց •ործը շարունակելու-•ործադրելու պատրաստակամ նուիրեալ հետեւորդներ են:
Ժողովրդի ու հայրենիքի ապա•այով մտահո• անձանց եւ կառոյցների խնդիրն է` իշխանութեան բերել ազ•ի իմացական ընտրանուն:
2.Աւելի քան 15-20 տարի է տարբեր անձինք եւ •ործիչներ յայտարարում են թէ մեր խնդիրները լուծելու համար պէտք է ունենանք ազ•ային •աղափարախօսութիւն, որը պէտք է դրուած լինի քաղաքական ուժերի եւ կուսակցութիւնների ծրա•րերի հիմքում:
Ի դարի սկզբին մեր մտաւորականներն այդպէս էին ասում հայոց երաժշտութեան ու Ճարտարապետութեան մասին` առաջարկելով հիմնել-ստեղծել սեփականը: Եւ մենք ազ•ային երաժշտութեան եւ ճարտարապետութեան յարութիւնը չէինք ունենա, եթէ Կոմիտաս վարդապետը եւ Թորոս Թորամանեանը չապացուցէին դրանց •ոյութիւնը եւ չը վերական•նէին:
Նոյնն է պարա•ան նաեւ հայոց ազ•ային •աղափարախօսութեան առումով: Մեծամասնութեան կարծիքով մենք դա չունենք եւ նո°ր պիտի ստեղծենք:
Մինչդեռ մենք պէտք չունենք նորից ստեղծելու հայոց ազ•ային •աղափարախօսութիւն,որը 4500 տարի առաջ իր աննախադէպ ու անկրկնելի հո•եւոր ազատամարտով հիմնել է Հայկ Նահապետը, իսկ մեզանից 1400-1500 տարի առաջ Մամիկոնեանների հետ միասին մշակել, համակար•ել եւ զօրացրել են հայոց Ոսկեդարի սուրբ այրերը`անուանելով ՈՒԽՏ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ:
Ոսկեդարի •ործիչներից 1500 տարի յետոյ հայոց ազ•ային •աղափարախօսութիւնը 1920-30-ական թթ.վերական•նել ու ամբողջացրել է մեր բազմահազարամեայ պատմութեան աստուածապար•եւ այրերից մէկը`Գարե•ին Նժդեհը: Նա ՈՒԽՏ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑԸ 1919-21թ.թ. Զան•եզուրում անուանակոչեց ՙԴաւիթբէկեան ուխտեր՚, 1934 թ.ԱՄՆ-ում` ՙՑեղակրօն ուխտեր՚, իսկ 1936-37 թ. Բուլղարիայում` ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ` յայտարարելով ՑԵՂԻ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԶԷՆՔԸ: Աշխարհի մօտ 20 երկրներում աւելի քան 2500 հետեւորդներ ունեցող Գարե•ին Նժդեհը ծրա•րել էր 1939 թ. հրաւիրել ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՑՆԵՐԻ համահայկական հիմնադիր համա•ումար, որը Երկրորդ աշխարհամարտը բռնկուելու պատճառով հնարաւոր չեղաւ անցկացնել:
Գարե•ին Նժդեհի ծրա•իրը իրա•ործելու, մեր Ժողովրդի դաստիարակութիւնն ու ինքնապաշտպանութիւնը տնօրինելու, հայութեան հո•եխաթարումն ու հո•եփոխումը կասեցնելու, նրան դէպի իր •երա•ոյն նպատակը`Հայրենատիրութիւնը առաջնորդելու համար ազ•ի ընտրանին վերական•նում է ՙ ՑԵՂԻ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ հո•եւոր զէնքը՚` ՈՒԽՏ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑԸ:

3.Ուխտի հիմնադրոյթներն ընդունող ամէն մի հայկական կազմակերպութիւն (հայրենակցական, մշակութային ու ստեղծա•ործական միութիւններ, •իտական, կրթական, տնտեսական, առեւտրային, արտադրական ու այլ կառոյցներ, կուսակցութիւններ) եւ անձ, Հայաստանի Հանրապետութիւնում լինի թէ սփիւռքում, թող անդամա•րուի Մամիկոնէից Ուխտին, որը կուսակցութիւն չէ, այլ իր հիմնադրոյթներն ընդունող անձանց, կազմակերպութիւնների, նաեւ կուսակցութիւնների համահայկական համախմբում:
Ահաւասիկ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒԽՏԻ էութիւնը բացայայտող մտքերի մի փունջ, որ տարբեր առիթներով արտայայտել են •աղափարախօսութեան վերական•նողներ Գարե•ին Նժդեհն ու նրա մերձաւորա•ոյն ընկեր, Ի դարի համաշխարհային իմաստա•իտութեան մեծա•ոյն դէմքերից մէկը` Հայկ Ասատրեանը եւ ուրիշներ:

Մեր երկրա•նդի վրայ ուխտերից ամենասրբազանը մի°շտ էլ կնքուած է եղել Աստուծոյ եւ հայրենիքի համար: Deo et Patria! Նմաններից էր Մամիկոնէից Ուխտը:

Գիտակցական իմ ամբողջ կեանքում, ինչպէս եւ իմ վարած բոլոր ճակատամարտերում- Բալկաններում, Ղարաքիլիսում թէ Լեռնահայաստանում- ինձ վարել է այն ո•ին, որը անուանում եմ Տարօնականութիւն:

ՙՆոր օր՚-ը •րում է.ՙտարօնական ո•իի առաջնորդները կը պահանջեն, որ ամբողջական Հայաստանի ո•իին փոխարինէ անոր մէկ •աւառին անունը՚…Իմ յօդուածների ո±ր տողից եզրակացրիք, որ մենք ուզում ենք Հայաստանի ո•ին փոխարինել անոր ՙմէկ •աւառի անունով՚… Տարօնականութիւնը ՙ•աւառի անու±ն Է՚, թէ հո•եւոր բովանդակութիւն… Թոյլատրելի± է շփոթել ՙբառն՚ ու բովանդակութիւնը: Տարօնականութիւնը բովանդակութիւն է, եւ ոչ թէ բառ… Տարօնականութիւնը ես համարել եմ մեր ցեղի ո•ու (դուք ասացէք-ՙՀայաստանի ո•ու՚)զոյ• •ծերը-յաւիտենական արժէքներ ստեղծելու խանդ, եւ այդ արժէքների համար քաջաբար մեռնելու ուխտուածութիւն:

Ի±նչ, նոր է բա±ռը: Այն փաստը, որ ՙՏարօնականութիւն՚ բառը նոր է •ործածւում-դեռ ապացոյց չէ, որ նոր է ե°ւ •աղափարը, ո•ին մեր կեանքում: Հայրենիքի համար քաջաբար կռւելու եւ •իտակցօրէն մեռնելու տրամադիր ամէն հայ, Մամիկոնեաններէն մինչեւ մեր օրերը, եղած է տարօնական, թէկուզ այն պարզ պատճառով, որ Եղիշէի մատեանը համարուել է Հայոց ազատա•րութեան աւետարան` մեր բոլոր սերունդների կողմից, որ տարօնաշունչ մեր պատմա•իրն է բանաձեւել ՙմահ •իտեցեալ՚-ը հայրենիքի համար, եւ սերունդները խանդավառել ՙՄամիկոնեան Ուխտ՚- խորհրդով:

Հայոց պատմութեան փիլիսոփայութեան ծանօթ ու հայրենազ•աց ամէն մտաւորական հայ կը խոստովանի, որ Մամիկոնեանների Հայաստանը- թէկուզ յաճախ կիսուած, կիսանկախ, կիսակործան-աւելի° հայկական է, աւելի° հայրենիք, եւ աւելի° պաշտամունք պարտադրող, քան է°ր նոյնը` Տի•րան Աշխարհակալի
կամ Արտաշէսի օրով:
Ու±ր փնտրել սրա •աղտնիքը:
Հո•եբանական այդ իրողութեան պատճառներէն առաջինը նրանում է, որ Տարօնի ստեղծած արժէքներէն շատերը կրում են համահայկական կնիք, երկրորդը` նրանք վաւերական են, անմեռ, երրորդ պատճառը-դա Մամիկոնեաններու հայու եւ Հայաստանի յաւիտենականով ապրելու, նրանց համար անշահասիրաբար •ործելու ու արիաբար մեռնելու ուխտն է:

Տարօնական ո•ու քարոզչութիւնը •ալիս է նորո•ելու եւ միաժամանակ, մեկնաբանելու այն խորհուրդը, թէ ինչու± հայութիւնը իր սրտի սնունդը, բազկի ոյժը եւ հաւատի ջերմութիւնը յաւիտենապէս պիտի ստանա Մամիկոնեանների ո•իէն եւ ուխտէն:

Տարօնականութիւնը ես անուանել եմ ՙցեղի առաջին հո•եւոր զէնքը՚:

Տարօնականութիւ°ն ասել է` Մամիկոնեանների ճամբով, դա ասել է` ցեղի եւ Հայրենիքի համար Մամիկոնեանների պէս մեռնել ուզել եւ մեռնել •իտնալ…

Հայրենիքը պաշտպանել վաղը կարող են նրանք միայն, որոնք մինչեւ այդ վաղը հո•եպէս կը զինուեն Տարօնականութեամբ, այսինքն` Մամիկոնեանների հրաշունչ ռազմիկներէն կը սովորեն ապրել ու •ործել միայն ա°յն բանի համար, որի համար արժէ մեռնել, եւ մեռնել ա°յն բանի համար, որի համար արժէ ապրել…
Ցեղի եւ Հայրենիքի համար Մամիկոնեանների պէս մեռնել ուզել ու մեռնել •իտնալ-ահա° թէ ինչն ենք մենք անուանում Տարօնականութիւն:

Տարօնականների նշանախօսքն է` Աստուած, ցեղ, Հայրենիք:

Անուխտ հայ, ասել է անՈԳԻ, իսկ անՈ•ի հայ, ասել է` աննուէր, անարի, անզօր:

Սրբացնելով ու յաւերժացնելով Մամիկոնեանների ուխտը` եկեղեցին մեր ժողովրդին տուած է ինքնապաշտպանութեան զէնքերից ամենահատուն ու յաղթականը- ՙմահ •իտեցեալ՚-ը:

Տարօնականութիւն…դա հայ ռազմիկի •ործն է, որ յաղթական եղաւ, որովհետեւ Հայ եկեղեցին օրհնեց նրան:

Տարօնականութիւն…դա նոր ուխտ է տարօնաշունչ Մեսրոպների, Պարթեւների, Խորենացիների շունչով օծուն իմացական նոր առիւծներ հասցնելու. դա ձ•տումն է`
վազքը մեր ցեղի ո•ու-մեր լուսեղէն նշանա•րերի-դէպի արեւը, կեանքի աղբիւրը, լոյսը:
Դա մեր հաւատքն է, թէ մեր այնքան ար•ասաւոր ցեղը դեռ պիտի կրկնէ իր զօրաւոր զաւակները-Վարդանները, Մուշեղները, Վահանները, որ նա պիտի հասցնէ հերոսական սքանչելիքներ •ործելու…
Դա ցեղի անմահ ընտրանիի •ործը շարունակելու ուխտն է:..

Հին, ցեղահո• իմաստութիւնն ասել է- եթէ կուզես մէկին բարութիւն անել, բարութիւն արա° նրա զաւակներին: Կուզէ±ք նպաստել տարօնականութեան տարածման -Մամիկոնեանների ո•ով դաստիարակէ’ք նորահաս սերունդը:

Հայրենատիրութի°ւն - ահա° վերանորո•չականի մեր դաւանանքը, որի իրականացումը պիտի ուշանայ այնքան, որքան ուշացաւ մեր ժողովրդի վերանորո•ումը:

Մարդկային ցեղերի պատմութիւնը •իտէ±աւելի մեծ եւ աւելի սուրբ •ործ, քան մի ժողովրդի վերանորո•ումը:
Մարդկային ցեղի մեծա•ոյն ուսուցիչները մի°շտ էլ հանդիսացել են նրանք, որոնք մարդկանց վեհօրէն մեռնել են սովորեցրել: Այդ տեսակէտով, մամիկոնեանները եղան եւ կը մնան հայութեան յաւիտենօրէն սրբազան ուսուցիչները:
Վերանորո•չական Տարօնականութիւնը. դա նմանուելու մի սկզբունք է. ասել է` նմանուի°ր Մամիկոնեան հային, որ զօրաւոր էր դէպի հայրենի երկիրն ու ցեղը տածած սրբազնութեան զ•ացումով եւ նրանց համար մեռնելու իր աննահանջ կամքով:
Վերանորո•ում ասել է մեր ներքին մարդու կաղապարումը, ըստ մեր նախասիրած պատկերի: Տարօնականութի°ւն- դա հայ մարդու կաղապարումն է` ըստ Մամիկոնեան հայու պատկերի:

Գարե•ին Նժդեհ

Տարօնականութիւնը ազ•ային արժէքները կորցնող հայութեանը հո•եբանօրէն ամբողջացնելու, այդ արժէքները վերարծարծելու եւ այդ համազ•ային արժէքների պաշտամունքի, ազ•ի Բարոյական վերանորո•ումի համահայկական, ոչ կուսակցական հո•ենորո•չական, դաստիարակչական շարժում է, ուսմունք, որը իրա•ործելը եւ •ործադրելը պիտի մնա կուսակցութիւններին: Տարօնի բոլոր պատմական •ործերը համահայկական են եղել, որով եւ` անկուսակցական:

Տարոնականը աստուածահաղորդ է: Սկզբից մինչեւ այժմ այսպիսին է տարօնական հայը. ցեղի •ոյութեան պայքարի մէջ զուտ հայկական կրօնական խանդ դնող:

Կրօնականութիւն դնել ազ•ի ճակատա•իրը շոշափող հարցերու եւ այդ ճակատա•իրը վարող ոյժերու մէջ -տարօնական ո•իի յայտնութեան մէկ կերպն է, յաւիտենական եւ ընդհանրարժէք մեր ցեղի համար:
Տարօնականութիւնը ձ•տում է հայ իրականութիւնը օժտել մամիկոնեանատիպ անձերով, որոնք կարենան քաղցրօրէն մեռնել ցեղի եւ հայրենիքի համար:

Տարօնականութիւնը ձ•տում է բնականօրէն վերջ տալ հայութեան մէջ •ործող միջկուսակցական հայակործան հակամարտութեանը: Ձ•տում է հո•եվերանորո•ումի ճանապարհով բովանդակ հայութեան ջանքերը կենտրոնացնել մեր ազ•ի •ոյութեան էական հարցերի վրա: Հաւատարիմ մամիկոնեան պատ•ամին` տարօնականութիւնը համազ•ային աշխատանքը Հայասատանի ու հայութեան ճակատա•իրը բարեփոխելու •ործին բեւեռելու ուխտ է:

Տարօնականութիւնը Անտէր-անտիրութեան, տարա•րութեան եւ հողակորուստի
մորմոքն ու ամօթանքը վերածում է Հայրենատիրութեան:

Հայութեան հերոսանալու միակ ճակատը արտաքին ճակատն է, որի համար միայն կարելի է արժանապէս հերոսանալ` կատարելով մամիկոնեանների •ործը:

Տարօնականի համար առանց հայութեան հո•ենորո•չութեան ու առանց մեր ազ•ի
պատմահո•եբանօրէն հիմնաւորուած խոր եւ բովոնդակալից վերածննդի, Հայաստանը ապա•այ չունի:

Տարօնականութիւնը միայն հզօրանքի ուսմունք չէ, այլ նաեւ ներցեղային սրբութեան փիլիսոփայութիւն, այսինքն` ոչ սովորական բարոյա•իտութիւն: Դա ուսմունք է ոչ թէ բոլորի, այլ ընտրեալների համար: Դա կանչ է ուղղուած միայն նրանց, որոնք ընդունակ են բարոյական նորո•ումի:

Կայ մէկ առաջնորդ եւ դա Մամիկոնեան ուխտն է:
Կայ մէկ երջանկութիւն եւ դա ազ•ի ու հայրենիքի համար մեռնելու
վճռականութիւնն է:

Հայկ Ասատրեան

Որեւէ կազմակերպութիւն, որու մէջ տարօնական ո•ի, Մեսրոպներու եւ Վարդաններու պաշտամունք չկայ, հայկական կազմակերպութիւն չէ...
Տարօնի պատմական բոլոր •ործերն ու արժէքները եղած են համահայկական, որով ՙանկուսակցական՚:
ՙ&
Advertisement
LANGUAGE/ßĒŪŹ
ADVERTISEMENT
Advertising on the site

Language Courses

Networks, computers…

Cellphone games…
Weather
Airport
Armavia
Aeroflot
Timetable
Currency Rates
Źóšńū īįģåķą ąšģ’ķńźīćī äšąģą (AMD) Full List...
Banks of Armenia…
Hotels
Hotels
Hotels, apartments, houses to rent
Personal Contacts
YES  
search  
   age

Singles in Armenia
Armenian Universities
Armenian Universities
Embassies & Consulates
Embassies
Consulates
Art
Music
Painting
Cinema
Theater
Sculpture
Carpets/Kilems
Jewelry
Folk Crafts
Skiing Resort in Armeni
Tsakhkadzor
Business
Expositions
Export/Commerce
Armenian Business Catalogue
Armenian Enterprises
Soft for accountancy & banks
Literature on Armenia
Literary pages
Armenian Literature
House of Book
History
Matenadaran
Medical Library
Medieval Literature
Libraries of Armenia
E-libraries
Union of Libraries
National Library
Children`s Library
Isahakyan Library
Ń÷øņ÷čź
Ļķ: 136
Āņ: 63
Ńš: 123
×ņ: 145
Ļņ: 145
Ńį: 92
Āń: 116
Āńåćī: 541737
Šåźīšä: 1604
OnLine: 4
Armenian Travel Guide