Меню
Путеводитель
Об Армении
Получение визы
Регионы Армении
История Армении
Армянская церковь
Айоц Ашхар
Курорты Армении
Фото Армении
Деятели культуры
Армянская кухня
Нарды
Карты
Тур. маршруты
Тур операторы
Ереван
Полезные ссылки
Армянский алфавит
Спорт
Конкурс Мисс Интернет Армения Miss Internet Armenia
Литературные странички
Контакты
Айоц Ашхар
Карабах
Нахичеван
Джавахк
Васпуракан
Джуга (Джульфа)
Землячество Нахичеванских Армян
Международный клуб тбилисцев
Газета "Нахичеван"
Газета "Тбилисцы"
Поиск
TV/Радио
TV/Радио
СМИ
АРМЯНСКИЕ СМИ
Список «СМИ» по энциклопедии фонда «Хайазг»
Top
Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100Сервисы
Музеи
Театры
Рестораны
Бары
Кафе
Ночные Клубы
Казино
Транспорт
Связь
Медицина
Медицина
Долголетие
Наука
Наука в Армении

Национальная Академия Наук Армении

Армянская Технологическая Академия

Медицинская Академия Армении

Армянский филиал МАНЕБ

Армянский филиал Российской академии естественных наук

Инженерная Академия Армении
CD / DVD
CD об Армении
CD / DVD диски
Կազմակերպութիւններին ու անհատներին
Категория: Айоц Ашхар | Новость от: Admin | 30.08.2007, 23:16Մեծար•ոյ բարեկամներ,
առաջարկում ենք սոյն փաստաթուղթը քննարկել եւ ընդունել իբրեւ ազ•ային ուժերին միաւորող ծրա•իր: Ընդունելու դէպքում յորդորում ենք հանդէս •աք Մամիկոնէից Տարօնականների ուխտի Հան•անակին միաւորուելու պաշտօնական Յայտարարութեամբ:

2007 թ, օ•ոստոսի 11-ին Երեւանում տեղի ունեցաւ

ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒԽՏ կազմակերպութեան հիմնադիր ժողովը, որը
քննարկելուց յետոյ միաձայնութեամբ ընդունեց փաստաթղթերի սոյն փաթեթը եւ ՀԱՆԳԱՆԱԿԸ:

ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒԽՏ
(ՀԻՄՆԱԴՐՈՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆԸ)
Յելանելն մեր հանդէպ ամբոխին Բելայ` դիպել ջանասցուք տեղւոյն, ուր անցեալ կայցէ ի մէջ խռան քաջացն Բէլ: Զի կամ մեռցուք, եւ աղխ մեր ի ծառայութիւն Բելայ
կացցէ, կամ զաջողութիւն մատանց մերոց ի նա ցուցեալ` ցրուեսցի ամբոխն, եւ մեք
եղիցուք յաղթութիւն ստացեալք (Երբ մենք ելնենք Բէլի ամբոխի դէմ, աշխատենք խփել այնտեղ, որտեղ կան•նած կը լինի Բէլը քաջերի խուռն բազմութեան մէջ: Որպէսզի կամ մեռնենք, եւ մեր աղխը Բէլի ծառայութեան տակ ընկնի եւ կամ մեր մատների յաջողութիւնը նրա վրայ ցոյց տալով` ցրուի ամբոխը եւ մենք յաղթենք ):
Հայկ Նահապետ
Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն հայոց, •լ. ԺԱ

Քաջութեամբ մեռցուք ի վերայ աշխարհիս մեր եւ ի վերայ ազ•իս մեր եւ մի տեսցին աչք մեր, կոխան ոտից պղծալից լեալ, զսրբարանս մեր:
(Քաջութեամբ մեռնենք մեր աշխարհի եւ մեր ազ•ի համար եւ թող մեր աչքերը չտեսնեն
մեր սրբարանների ոտնակոխ լինելն ու պղծուելը): Ղուոնդ Երէց, Պատմութիւն, •լ.ԺԴ

ՈՒԽՏ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ

Ժամանակը չէ± ամէն հայ մարդ զինւորա•րուի
ՙՄամիկոնեանների ուխտ՚-ին՚…
Գարե•ին Նժդեհ

1.Մեր երկրին ու բնակչութեանը սպառնացող հո•եւոր, ընկերային ու տնտեսական աղէտի պատճառը մէկն է. Հայաստանի Հանրապետութեան ղեկավարութիւնն ազ•ի ընտրանու ձեռքը չէ: Ազ•ի ընտրանին մեր ժողովրդի յաւերժական առաջնորդների (Հայկ նահապետից մինչեւ Մամիկոնեաններ, ս.Վարդանից Գարե•ին Նժդեհ) •աղափարներն ընդունող, նրանց •ործը շարունակելու-•ործադրելու պատրաստակամ նուիրեալ հետեւորդներ են:
Ժողովրդի ու հայրենիքի ապա•այով մտահո• անձանց եւ կառոյցների խնդիրն է` իշխանութեան բերել ազ•ի իմացական ընտրանուն:
2.Աւելի քան 15-20 տարի է տարբեր անձինք եւ •ործիչներ յայտարարում են թէ մեր խնդիրները լուծելու համար պէտք է ունենանք ազ•ային •աղափարախօսութիւն, որը պէտք է դրուած լինի քաղաքական ուժերի եւ կուսակցութիւնների ծրա•րերի հիմքում:
Ի դարի սկզբին մեր մտաւորականներն այդպէս էին ասում հայոց երաժշտութեան ու Ճարտարապետութեան մասին` առաջարկելով հիմնել-ստեղծել սեփականը: Եւ մենք ազ•ային երաժշտութեան եւ ճարտարապետութեան յարութիւնը չէինք ունենա, եթէ Կոմիտաս վարդապետը եւ Թորոս Թորամանեանը չապացուցէին դրանց •ոյութիւնը եւ չը վերական•նէին:
Նոյնն է պարա•ան նաեւ հայոց ազ•ային •աղափարախօսութեան առումով: Մեծամասնութեան կարծիքով մենք դա չունենք եւ նո°ր պիտի ստեղծենք:
Մինչդեռ մենք պէտք չունենք նորից ստեղծելու հայոց ազ•ային •աղափարախօսութիւն,որը 4500 տարի առաջ իր աննախադէպ ու անկրկնելի հո•եւոր ազատամարտով հիմնել է Հայկ Նահապետը, իսկ մեզանից 1400-1500 տարի առաջ Մամիկոնեանների հետ միասին մշակել, համակար•ել եւ զօրացրել են հայոց Ոսկեդարի սուրբ այրերը`անուանելով ՈՒԽՏ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ:
Ոսկեդարի •ործիչներից 1500 տարի յետոյ հայոց ազ•ային •աղափարախօսութիւնը 1920-30-ական թթ.վերական•նել ու ամբողջացրել է մեր բազմահազարամեայ պատմութեան աստուածապար•եւ այրերից մէկը`Գարե•ին Նժդեհը: Նա ՈՒԽՏ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑԸ 1919-21թ.թ. Զան•եզուրում անուանակոչեց ՙԴաւիթբէկեան ուխտեր՚, 1934 թ.ԱՄՆ-ում` ՙՑեղակրօն ուխտեր՚, իսկ 1936-37 թ. Բուլղարիայում` ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ` յայտարարելով ՑԵՂԻ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԶԷՆՔԸ: Աշխարհի մօտ 20 երկրներում աւելի քան 2500 հետեւորդներ ունեցող Գարե•ին Նժդեհը ծրա•րել էր 1939 թ. հրաւիրել ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՑՆԵՐԻ համահայկական հիմնադիր համա•ումար, որը Երկրորդ աշխարհամարտը բռնկուելու պատճառով հնարաւոր չեղաւ անցկացնել:
Գարե•ին Նժդեհի ծրա•իրը իրա•ործելու, մեր Ժողովրդի դաստիարակութիւնն ու ինքնապաշտպանութիւնը տնօրինելու, հայութեան հո•եխաթարումն ու հո•եփոխումը կասեցնելու, նրան դէպի իր •երա•ոյն նպատակը`Հայրենատիրութիւնը առաջնորդելու համար ազ•ի ընտրանին վերական•նում է ՙ ՑԵՂԻ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ հո•եւոր զէնքը՚` ՈՒԽՏ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑԸ:

3.Ուխտի հիմնադրոյթներն ընդունող ամէն մի հայկական կազմակերպութիւն (հայրենակցական, մշակութային ու ստեղծա•ործական միութիւններ, •իտական, կրթական, տնտեսական, առեւտրային, արտադրական ու այլ կառոյցներ, կուսակցութիւններ) եւ անձ, Հայաստանի Հանրապետութիւնում լինի թէ սփիւռքում, թող անդամա•րուի Մամիկոնէից Ուխտին, որը կուսակցութիւն չէ, այլ իր հիմնադրոյթներն ընդունող անձանց, կազմակերպութիւնների, նաեւ կուսակցութիւնների համահայկական համախմբում:
Ահաւասիկ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ ՏԱՐՕՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒԽՏԻ էութիւնը բացայայտող մտքերի մի փունջ, որ տարբեր առիթներով արտայայտել են •աղափարախօսութեան վերական•նողներ Գարե•ին Նժդեհն ու նրա մերձաւորա•ոյն ընկեր, Ի դարի համաշխարհային իմաստա•իտութեան մեծա•ոյն դէմքերից մէկը` Հայկ Ասատրեանը եւ ուրիշներ:

Մեր երկրա•նդի վրայ ուխտերից ամենասրբազանը մի°շտ էլ կնքուած է եղել Աստուծոյ եւ հայրենիքի համար: Deo et Patria! Նմաններից էր Մամիկոնէից Ուխտը:

Գիտակցական իմ ամբողջ կեանքում, ինչպէս եւ իմ վարած բոլոր ճակատամարտերում- Բալկաններում, Ղարաքիլիսում թէ Լեռնահայաստանում- ինձ վարել է այն ո•ին, որը անուանում եմ Տարօնականութիւն:

ՙՆոր օր՚-ը •րում է.ՙտարօնական ո•իի առաջնորդները կը պահանջեն, որ ամբողջական Հայաստանի ո•իին փոխարինէ անոր մէկ •աւառին անունը՚…Իմ յօդուածների ո±ր տողից եզրակացրիք, որ մենք ուզում ենք Հայաստանի ո•ին փոխարինել անոր ՙմէկ •աւառի անունով՚… Տարօնականութիւնը ՙ•աւառի անու±ն Է՚, թէ հո•եւոր բովանդակութիւն… Թոյլատրելի± է շփոթել ՙբառն՚ ու բովանդակութիւնը: Տարօնականութիւնը բովանդակութիւն է, եւ ոչ թէ բառ… Տարօնականութիւնը ես համարել եմ մեր ցեղի ո•ու (դուք ասացէք-ՙՀայաստանի ո•ու՚)զոյ• •ծերը-յաւիտենական արժէքներ ստեղծելու խանդ, եւ այդ արժէքների համար քաջաբար մեռնելու ուխտուածութիւն:

Ի±նչ, նոր է բա±ռը: Այն փաստը, որ ՙՏարօնականութիւն՚ բառը նոր է •ործածւում-դեռ ապացոյց չէ, որ նոր է ե°ւ •աղափարը, ո•ին մեր կեանքում: Հայրենիքի համար քաջաբար կռւելու եւ •իտակցօրէն մեռնելու տրամադիր ամէն հայ, Մամիկոնեաններէն մինչեւ մեր օրերը, եղած է տարօնական, թէկուզ այն պարզ պատճառով, որ Եղիշէի մատեանը համարուել է Հայոց ազատա•րութեան աւետարան` մեր բոլոր սերունդների կողմից, որ տարօնաշունչ մեր պատմա•իրն է բանաձեւել ՙմահ •իտեցեալ՚-ը հայրենիքի համար, եւ սերունդները խանդավառել ՙՄամիկոնեան Ուխտ՚- խորհրդով:

Հայոց պատմութեան փիլիսոփայութեան ծանօթ ու հայրենազ•աց ամէն մտաւորական հայ կը խոստովանի, որ Մամիկոնեանների Հայաստանը- թէկուզ յաճախ կիսուած, կիսանկախ, կիսակործան-աւելի° հայկական է, աւելի° հայրենիք, եւ աւելի° պաշտամունք պարտադրող, քան է°ր նոյնը` Տի•րան Աշխարհակալի
կամ Արտաշէսի օրով:
Ու±ր փնտրել սրա •աղտնիքը:
Հո•եբանական այդ իրողութեան պատճառներէն առաջինը նրանում է, որ Տարօնի ստեղծած արժէքներէն շատերը կրում են համահայկական կնիք, երկրորդը` նրանք վաւերական են, անմեռ, երրորդ պատճառը-դա Մամիկոնեաններու հայու եւ Հայաստանի յաւիտենականով ապրելու, նրանց համար անշահասիրաբար •ործելու ու արիաբար մեռնելու ուխտն է:

Տարօնական ո•ու քարոզչութիւնը •ալիս է նորո•ելու եւ միաժամանակ, մեկնաբանելու այն խորհուրդը, թէ ինչու± հայութիւնը իր սրտի սնունդը, բազկի ոյժը եւ հաւատի ջերմութիւնը յաւիտենապէս պիտի ստանա Մամիկոնեանների ո•իէն եւ ուխտէն:

Տարօնականութիւնը ես անուանել եմ ՙցեղի առաջին հո•եւոր զէնքը՚:

Տարօնականութիւ°ն ասել է` Մամիկոնեանների ճամբով, դա ասել է` ցեղի եւ Հայրենիքի համար Մամիկոնեանների պէս մեռնել ուզել եւ մեռնել •իտնալ…

Հայրենիքը պաշտպանել վաղը կարող են նրանք միայն, որոնք մինչեւ այդ վաղը հո•եպէս կը զինուեն Տարօնականութեամբ, այսինքն` Մամիկոնեանների հրաշունչ ռազմիկներէն կը սովորեն ապրել ու •ործել միայն ա°յն բանի համար, որի համար արժէ մեռնել, եւ մեռնել ա°յն բանի համար, որի համար արժէ ապրել…
Ցեղի եւ Հայրենիքի համար Մամիկոնեանների պէս մեռնել ուզել ու մեռնել •իտնալ-ահա° թէ ինչն ենք մենք անուանում Տարօնականութիւն:

Տարօնականների նշանախօսքն է` Աստուած, ցեղ, Հայրենիք:

Անուխտ հայ, ասել է անՈԳԻ, իսկ անՈ•ի հայ, ասել է` աննուէր, անարի, անզօր:

Սրբացնելով ու յաւերժացնելով Մամիկոնեանների ուխտը` եկեղեցին մեր ժողովրդին տուած է ինքնապաշտպանութեան զէնքերից ամենահատուն ու յաղթականը- ՙմահ •իտեցեալ՚-ը:

Տարօնականութիւն…դա հայ ռազմիկի •ործն է, որ յաղթական եղաւ, որովհետեւ Հայ եկեղեցին օրհնեց նրան:

Տարօնականութիւն…դա նոր ուխտ է տարօնաշունչ Մեսրոպների, Պարթեւների, Խորենացիների շունչով օծուն իմացական նոր առիւծներ հասցնելու. դա ձ•տումն է`
վազքը մեր ցեղի ո•ու-մեր լուսեղէն նշանա•րերի-դէպի արեւը, կեանքի աղբիւրը, լոյսը:
Դա մեր հաւատքն է, թէ մեր այնքան ար•ասաւոր ցեղը դեռ պիտի կրկնէ իր զօրաւոր զաւակները-Վարդանները, Մուշեղները, Վահանները, որ նա պիտի հասցնէ հերոսական սքանչելիքներ •ործելու…
Դա ցեղի անմահ ընտրանիի •ործը շարունակելու ուխտն է:..

Հին, ցեղահո• իմաստութիւնն ասել է- եթէ կուզես մէկին բարութիւն անել, բարութիւն արա° նրա զաւակներին: Կուզէ±ք նպաստել տարօնականութեան տարածման -Մամիկոնեանների ո•ով դաստիարակէ’ք նորահաս սերունդը:

Հայրենատիրութի°ւն - ահա° վերանորո•չականի մեր դաւանանքը, որի իրականացումը պիտի ուշանայ այնքան, որքան ուշացաւ մեր ժողովրդի վերանորո•ումը:

Մարդկային ցեղերի պատմութիւնը •իտէ±աւելի մեծ եւ աւելի սուրբ •ործ, քան մի ժողովրդի վերանորո•ումը:
Մարդկային ցեղի մեծա•ոյն ուսուցիչները մի°շտ էլ հանդիսացել են նրանք, որոնք մարդկանց վեհօրէն մեռնել են սովորեցրել: Այդ տեսակէտով, մամիկոնեանները եղան եւ կը մնան հայութեան յաւիտենօրէն սրբազան ուսուցիչները:
Վերանորո•չական Տարօնականութիւնը. դա նմանուելու մի սկզբունք է. ասել է` նմանուի°ր Մամիկոնեան հային, որ զօրաւոր էր դէպի հայրենի երկիրն ու ցեղը տածած սրբազնութեան զ•ացումով եւ նրանց համար մեռնելու իր աննահանջ կամքով:
Վերանորո•ում ասել է մեր ներքին մարդու կաղապարումը, ըստ մեր նախասիրած պատկերի: Տարօնականութի°ւն- դա հայ մարդու կաղապարումն է` ըստ Մամիկոնեան հայու պատկերի:

Գարե•ին Նժդեհ

Տարօնականութիւնը ազ•ային արժէքները կորցնող հայութեանը հո•եբանօրէն ամբողջացնելու, այդ արժէքները վերարծարծելու եւ այդ համազ•ային արժէքների պաշտամունքի, ազ•ի Բարոյական վերանորո•ումի համահայկական, ոչ կուսակցական հո•ենորո•չական, դաստիարակչական շարժում է, ուսմունք, որը իրա•ործելը եւ •ործադրելը պիտի մնա կուսակցութիւններին: Տարօնի բոլոր պատմական •ործերը համահայկական են եղել, որով եւ` անկուսակցական:

Տարոնականը աստուածահաղորդ է: Սկզբից մինչեւ այժմ այսպիսին է տարօնական հայը. ցեղի •ոյութեան պայքարի մէջ զուտ հայկական կրօնական խանդ դնող:

Կրօնականութիւն դնել ազ•ի ճակատա•իրը շոշափող հարցերու եւ այդ ճակատա•իրը վարող ոյժերու մէջ -տարօնական ո•իի յայտնութեան մէկ կերպն է, յաւիտենական եւ ընդհանրարժէք մեր ցեղի համար:
Տարօնականութիւնը ձ•տում է հայ իրականութիւնը օժտել մամիկոնեանատիպ անձերով, որոնք կարենան քաղցրօրէն մեռնել ցեղի եւ հայրենիքի համար:

Տարօնականութիւնը ձ•տում է բնականօրէն վերջ տալ հայութեան մէջ •ործող միջկուսակցական հայակործան հակամարտութեանը: Ձ•տում է հո•եվերանորո•ումի ճանապարհով բովանդակ հայութեան ջանքերը կենտրոնացնել մեր ազ•ի •ոյութեան էական հարցերի վրա: Հաւատարիմ մամիկոնեան պատ•ամին` տարօնականութիւնը համազ•ային աշխատանքը Հայասատանի ու հայութեան ճակատա•իրը բարեփոխելու •ործին բեւեռելու ուխտ է:

Տարօնականութիւնը Անտէր-անտիրութեան, տարա•րութեան եւ հողակորուստի
մորմոքն ու ամօթանքը վերածում է Հայրենատիրութեան:

Հայութեան հերոսանալու միակ ճակատը արտաքին ճակատն է, որի համար միայն կարելի է արժանապէս հերոսանալ` կատարելով մամիկոնեանների •ործը:

Տարօնականի համար առանց հայութեան հո•ենորո•չութեան ու առանց մեր ազ•ի
պատմահո•եբանօրէն հիմնաւորուած խոր եւ բովոնդակալից վերածննդի, Հայաստանը ապա•այ չունի:

Տարօնականութիւնը միայն հզօրանքի ուսմունք չէ, այլ նաեւ ներցեղային սրբութեան փիլիսոփայութիւն, այսինքն` ոչ սովորական բարոյա•իտութիւն: Դա ուսմունք է ոչ թէ բոլորի, այլ ընտրեալների համար: Դա կանչ է ուղղուած միայն նրանց, որոնք ընդունակ են բարոյական նորո•ումի:

Կայ մէկ առաջնորդ եւ դա Մամիկոնեան ուխտն է:
Կայ մէկ երջանկութիւն եւ դա ազ•ի ու հայրենիքի համար մեռնելու
վճռականութիւնն է:

Հայկ Ասատրեան

Որեւէ կազմակերպութիւն, որու մէջ տարօնական ո•ի, Մեսրոպներու եւ Վարդաններու պաշտամունք չկայ, հայկական կազմակերպութիւն չէ...
Տարօնի պատմական բոլոր •ործերն ու արժէքները եղած են համահայկական, որով ՙանկուսակցական՚:
ՙ&
LANGUAGE/ЯЗЫК
ENGLISH РУССКИЙ
Заказ гостиницы
Забронируй и получи возврат в размере 10%.
Аэропорт
Аэрофлот
Расписание
Курсы валют
Обменный курс Центрального банка
Банки Армении
Обменники
Гостиницы
Гостиницы
Квартиры и дома Недвижимость в Армении
ПРЕДЛАГАЕМ
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
ВУЗ-ы Армении
ВУЗ-ы Армении


ГУ-ВШЭ

Посольства Консульства
Посольства
Консульства
Искусство
Музыка
Живопись
Кино
Театр
Скульптура
Керамика
Ковры/Гобелен
Ювилирное дело
Народное творчество
Мода
Горнолыжный курорт Армении
Цахкадзор
Бизнес
Выставки
Справочник предприятий Армении
Экспорт/Коммерция
Бизнес-каталог Армении
Софт для бухг. и банков
Литература об Армении
Литературные странички
Армянская литература
Дом книги
История
Матенадаран
Мед.библиотека
Средневековая литература
Библиотеки Армении
E-библиотеки
Союз библиотек
Нац.библиотека
Детск.библиотека
Библиотека им. Иссаакяна Республиканская научно-техническая библиотека
Счётчик
Пн: 316
Вт: 368
Ср: 475
Чт: 191
Пт: 384
Сб: 438
Вс: 327
Всего: 2149572
Рекорд: 3249
OnLine: 7
Сайты наших партнёров
ПАРТНЕРЫ

Сети, компьютеры....

Игры для сотовых...
Работа в Армении
http://www.job.am http://www.list.am/ru http://careercenter.am
Погода
ПОГОДА В ЕРЕВАНЕ

Реклама Google
Armenian Travel Guide